( KookV) Xót Xa

Giới thiệu truyện:

" làm bạn giường của tôi" .... " đồ mù lòa vô dụng" ..... " tôi không yêu anh" . . . . " ta kết thúc nhé... Tôi mệt rồi"

Danh sách chương: