kth.jhs 🅰🅱🅾 ||ShortFic|| Our Story

Giới thiệu truyện:

Câu Chuyện của chúng ta~ Author: Kokymang. "Này Park Jimin, hình như tao thích một Alpha mất rồi, làm sao bây giờ?" Đơn thuần Alpha mỹ công x Phúc hắc Alpha (Omega) tuấn dật thụ. Manh tiểu công, niên hạ công, đại ca thụ. ABO, vườn trường, 1v1, đô thị tình duyên, theo hướng thanh thủy văn (nhưng vẫn đầy đủ xôi thịt nha (〃∀〃)ゞ), HE. Warning: lowercase, lối viết teenfic, văn phong thô ráp, dễ gây chán ghét khi đọc. Lưu ý trước khi vào truyện, có vấn đề gì sẽ bỏ đăng ngay!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: