kth × jjk • truyện anh dân tự nhiên || oneshot

Đăng bởi: -zeldass

Cập nhật: 02-12-2018

Tag:#bts#danmei#taekook#vkook


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

.kim taehyung × jeon jungkook .truyện anh dân tự nhiên .motive truyện rất là soft và sweet... ."hôm nay là 20-11..."

Danh sách chương: