Là GHÉT hay YÊU

Giới thiệu truyện:

"tao ghét con bé đó" .......... "nhưng nó thích anh!" ............ "tao mặc kệ!" (lần đầu em viết, có gì sai sót mong mọi người thông cảm, ủng hộ em nhé). Cam sa mi tà *cúi đầu*

Danh sách chương: