La vie, I'amour, le rire

Giới thiệu truyện:

/Em yêu anh Khi tháng năm chạm ngõ Cháy hết mình Để nhận lại những tàn tro./ Đơn giản. Chân thành. Cố chấp. Blue. Nguồn: IG - Tumblr Bìa truyện do @parasiticus bé nhỏ tài trợ <3

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: