Lạ, Yêu, Hy Sinh Rồi Thương [Đam Mỹ]

Giới thiệu truyện:

Chúng ta là hai kẻ cô đơn may mắn gặp được nhau, hai người lạ, hai người yêu nhưng rồi một người hy sinh còn một người yêu. Cuối cùng, vẫn là đến không được, lùi không xong ________________________________________

Danh sách chương: