LEGEND

Giới thiệu truyện:

Lưu ý: Đọc hết phần mô tả, bất kì câu hỏi nào như: "Link mấy chương đầu ở đâu?".. Sẽ không được hồi đáp. Hiện tại truyện đang được tiếp tục bên Hako. Bên này từ giờ sẽ chỉ up lại thôi. Lâu lâu Báo sẽ tự làm. Đừng có mà làm phiền Báo bằng mấy kiểu hối chương hay gì nữa nhé!!!! -Love Fragments-

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: