(Lịch sử VN) Giang Sơn Như Họa

Đăng bởi: quantunhulan

Cập nhật: 07-09-2019

Tag:#dasu#lichsu#vietnam


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Fun Fact& Drama? Sử Việt Nam có đầy nhé:)) Là confession mở, mọi người cũng có thể cùng nhau đàm luận, chia sẻ quan điểm riêng của mình. Dù A Lan có thể không đồng ý với quan điểm của bạn, nhưng nguyện bảo vệ đến cùng quyền được nói của bạn.

Danh sách chương: