Life in Magic World

Giới thiệu truyện:

Kiriya là 1 top ranker của game VR 'LMW' . Vào một ngày cậu nhận được một tấm card đến thế giới khác. Với sức mạnh của mình thì cậu sẽ làm gì? Xem rồi sẽ rõ Cảnh báo: sẽ có một vài chap không phù hợp với những bạn dưới 18 nên xem xong đừng có hỏi mình sao không nói sớm. Link Discord sever: https://discord.gg/AD8bNj

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: