Diary childhood

Đăng bởi: _Lafchimte_

Cập nhật: 26-03-2018

Tag:#7b#funny#haihuoc#olaf


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tui- Olaf cute sẽ tả lại cuộc sống thú zị và tràn đầy màu hường phấn của bọn bạn lớp và tui.. Qua 1 vài tình huống, các chế có thể biết thêm thông tin về lớp tui- một cái lớp toàn bọn bị ung thư não bộ, ATSM,.v..v.. I Hope you will like my story! ^ ^

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: