( Light Novel ) Shikkaku mon no saikyou kenja

Đăng bởi: portgasdaccelerator

Cập nhật: 24-06-2017

Tag:#lightnovel#pda


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Trong thế giới hiện tại, có 1 người đạt được đỉnh điểm của ma pháp chiến đấu , và mọi người gọi hắn là [ thánh nhân]. với mục đích tìm đến nghệ thuật chiến đấu mạnh nhất, hắn hiến dâng bản thân trong việc nghiên cứu mọi ma thuật và đấu kỹ đang tồn tại. nhưng đời éo như mơ [ cơ thể này ko thích hợp với ma thuật chiến đấu] đó là kết luận. nhưng anh ta vẫn ko bỏ cuộc và quyết định hiến linh hồn của mình để thực hiện 1 ma thuật sẽ giúp anh tái sinh trong một tương lai rất xa. và ngạc nhiên chưa... thế giới mà anh thấy có trình độ ma thuật tệ như vợ thằng đậu! Nguồn https://dwrteam.wordpress.com/

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: