List Ngôn Tình

Giới thiệu truyện:

Nói là list thôi chứ thực chất là ảnh mà nó ghép tên truyện theo từng thể loại. Các ảnh này là mình lấy ở trên mạng nên đăng vậy thôi chứ không phải do mình làm . Không biết ai làm nên chưa xin phép, nếu lỡ lấy của ai thì cho mình xin lỗi. . . . . . = ̄ω ̄=

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: