[Lizkook-Yoonie] Ly hôn? Không được đâu!

Giới thiệu truyện:

Lalisa Manoban và Kim Jennie bị ép kết hôn với 2 mỹ nam xa lạ. Cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng mà thôi. Thời gian trôi đi, 1 năm hợp đồng cũng sắp hết, đề cập chuyện ly hôn là bị chồng yêu quý đè ra hành hạ. Cho nên, bỏ trốn cũng không được mà ở lại cũng khong xong! Là 2 anh không chịu buông hay định mệnh đã buộc chặt? ONCE đừng vào đọc. Mà có đọc xong cũng đừng gây war đấy! Cảnh cáo rồi! #1 Yoonnie vào ngày 17/08/2018 #1 Lizkook vào ngày 18/09/2018

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: