Lôi sang dị giới và biến thành jason voorhees

Giới thiệu truyện:

izuma kouta, một tên cuồng phim kinh dị đúng nghĩa.Khi đọc truyện về tên sát nhân cậu thích nhất, Jason voorhees trong lớp cậu đã bị nữ thần kéo theo cùng một vài thành phần méo liên quan trong lớp kết quả....đọc thì biết

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: