Longfic| KookV ver| Boss! Xin đừng nóng nảy.

Giới thiệu truyện:

-Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, 1x1, ấm áp, lấy nhu thắng cương, H, HE. nhất thụ nhất công, công sủng thụ, tổng tài nóng nảy công x bác sĩ phúc hắc thụ -Nhân vật chuyển: Jeon Jungkook x Kim Taehyung -Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh -Nhân vật: Nguyên Triệt x Phương Nho -Edithor: Du Bình -Edithor bản KookV: HuynCao814 *NOTE: AI ANTI BTS ĐẶC BIỆT LÀ KOOKV PHIỀN KICK BACK, KHÔNG NÓI NHIỀU!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: