《Longfic》The Z World - Lichaeng - Jensoo

Giới thiệu truyện:

《2 năm sau của đại dịch zombie 》? 《Thuốc Zombrex hết tác dụng 》?? 《Tất cả mọi thứ một lần nữa trở nên hổn loạn.》!!!???

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: