[LONGFIC][Trans] Asystole | Yulsic, Taeny, YoonHyun

Giới thiệu truyện:

Author: hecate_aristocrat @ ssf Tranlator : Nhím oppa + Cecil @ ssvn Chapter 0 & 12 : Translated by me - taengkyu89.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: