[Yeoncy ] Tiểu Thư, Why you love me ?

Giới thiệu truyện:

Thể loại tình yêu học đường : Nữ vương thụ & Lạnh lùng công Với 3 couple: Yeoncy couple chính, Jiyun & Daihin couple gần chính Sẽ như thế nào nếu 3 tiểu thư quậy phá kiêu ngạo gặp phải 3 người lạnh lùng ấm áp . Sẽ có ngược nhưng ngọt nhiều hơn Fic đầu tiên của mình viết có gì sai sót mong mọi người thông cảm

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: