Lớp trưởng vs học sinh cá biệt

Giới thiệu truyện:

Chỉ là những câu chuyện nhỏ nhỏ hằng ngày của cp lớp trưởng x cá biệt trong trường học!!! Hoan nghênh các bạn đón đọc!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: