- Lost - taegi/yoontae

Giới thiệu truyện:

- đây là werewolf x demon và ngược lại - nó không được trong sáng cho lắm đâu nên hãy cân nhắc... ♪♪ rio

Danh sách chương: