Love by chance Kengkla & Techno [Đồng nhân]

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Lương Y Nhĩ Edit + beta: Cáo Sarin, Ngọc Thảo, Đinh Hương, Takachi Sama, Ngân Page: https://www.facebook.com/hh08042/ Truyện là do trí tưởng tượng của fan, không phải bản gốc. Có H, vui lòng suy nghĩ kĩ trước khi đọc =))))

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: