Love start with smile, develope with kisses and end with tears

Đăng bởi: christabella1999

Cập nhật: 01-02-2019

Tag:#all19


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tình yêu không bao giờ buông tha cho chúng ta. Nó bắt chúng ta phải lựa chọn người mình yêu. Mình yêu đối phương này nhưng lại có đối phương khác yêu minh, trong khi đó trái tim của mình lại không còn chỗ trống cho người kia nhưng chúng ta lại càng không thể để họ tổn thương được chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí của người yêu mình mà không được chấp nhận thì mình chắc chắn sẽ rất đau. Nhưng mình lại yêu người kia chúng ta không thể che giấu cảm xúc mãi được vậy chúng ta phải làm thế nào? Ai đó hãy cho mình câu trả lời đi

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: