#NCCTB Cũ

Đăng bởi: Shiro_Hei

Cập nhật: 20-03-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Phần 1 __________ Mũi tên của Yorn đã bay đến kinh thành Toriyama, ngay chỗ vọng lâu đang có người ở đó. Cảm thấy sự nguy hiểm, Airi cầm quạt sẵn chầu chực. Mũi tên bay đến, cả hai đều không trúng Airi nhưng cô phải rút kiếm ra, chẻ đôi cái bàn trà đang ngon miệng. - Mau triệu tập các quan thần. Cả Ngũ Quái Shadow cũng diện kiến. Nhanh!! Airi ra lệnh với giai nhân đi cùng cô. Nhanh chóng, Ryoma, Murad có mặt ngay. Nhóm Shadow gồm Lynx, Ria, Garim, Aikikas, Shiran vào sau. - Hôm nay đã có hai phát viễn tiễn bay đến chỗ ta. Ta có dự cảm chẳng lành. Liệu đây là màn khởi đầu cho cuộc chiến mới? - Chắc không đâu thưa quận chúa. Viễn tiễn đó từ đâu đến đây, không ai biết cả. Garim giắt lấy song côn vào thắt lưng, tâu với Airi. - Không lẽ nó tình cờ? Nhìn mũi tên đó ta thấy quen lắm... - Thần nghĩ là của Thế tử nguyệt tộc bắn đấy ạ. Ryoma trao lại mũi tên thu được cho cô. Cô nhận ra được mũi tên. Đúng là của Thế tử. - Hắn ta không lấy được quận chúa nên ghen lòng đây mà. Shiran, anh...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: