luqi | tôi ở đây

Giới thiệu truyện:

ngày nào cậu cũng quan tâm đứa con gái khác nhưng không hề biết có một người quan tâm cậu rất nhiều - bookcover by @_gladiolus

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: