LY HÔN RỒI SỦNG![Full]

Giới thiệu truyện:

Truyện ngược, sủng, H, He Số chương: 32 chương + 3 ngoại truyện Cô nói: Anh chỉ nhìn thấy em cười nên đâu biết rằng sau bóng lưng kia chính là em đang khóc. Hắn nói: Cũng chỉ vì em luôn tươi cười nên anh mới cho rằng em chính là không quan tâm anh đang đi cùng với người phụ nữ khác, và em không yêu anh. Và vì thế, hai người mới chia ly, và vì thế hai người đã bỏ lỡ những tháng năm lẽ ra phải là hạnh phúc... ___________ Note: xin đừng mang truyện đi đâu hết.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: