Ma đạo tổ sư Chi không phụ nhân quả

Giới thiệu truyện:

Nếu kết thúc quên tiện song xuyên hồi 69 trăm phượng sơn, ở không có chút nào cảm kích dưới tình huống cầm lòng không đậu lên thời điểm.......Vừa đúng lúc đụng phải sư tỷ cùng tỷ phu đâu? Bổ cứu ngạnh, có ngọt có đao, đao không nhiều lắm. Giai đại vui mừng!!!! Trừ bỏ quên tiện ở ngoài không có bất luận cái gì phá lệ CP, thỉnh chú ý.

Danh sách chương: