Ma thần vương và những ngày ở thế giới loài người

Giới thiệu truyện:

(Truyện đầu tay có sai sót gì mọi người góp ý nhé :D) Câu truyện kể về một thực thể đứng trên mọi thực thể,một khái niệm đứng trên tất cả khái niệm,đến cả vị thần tối cao cũng không dám động đên hắn.Giờ đây hắn chỉ có một mục đích duy nhất:vui chơi dưới hạ giới

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: