Ma Vũ Đại Lục Hành Ký (Edit)

Đăng bởi: PuPu074

Cập nhật: 20-07-2018

Tag:#dammei


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Ma Vũ Đại Lục Hành Ký - 魔武大陆行记\ Tác giả: Linh Thệ - 零誓 Biên tập và Chỉnh sửa: Tuyết Lạc Hạ (Jade) Nguồn: VnSharing Thể loại: Xuyên không, Cường Cường, lạnh lùng ma thú Công ôn nhu kiên cường Thụ, Công sủng Thụ, Thú nhân, 1×1 Tình trạng truyện: Hoàn - 90 chương + 3 phiên ngoại Tiến độ edit: Hoàn Linh nguồn: https://tuyetlacha.wordpress.com

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: