[Mabill] Đoản Văn: SCP

Giới thiệu truyện:

Cảm hứng từ video của chị Bắp :3 Mabill ver SCP :^ Warning : truyện có nội dung bạo lực, máu me Nội dung có liên quan đến SCP-029

Danh sách chương: