「MACABRE」

Giới thiệu truyện:

"Có những thứ, vốn không nên bị tìm thấy; lại có những bí mật, vốn không ai nên biết"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: