Mạch Ngôn Xuyên- Không thể ngừng yêu em

Đăng bởi: thien_ti_2811

Cập nhật: 20-11-2018

Tag:#mạch#sĩ#xuyên


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác Giả: Mạc Ngôn Xuyên Hán Việt: Giới bất điệu đích hỉ hoan Nguồn convert: QingJuan (link wikidich: https://wikidich.com/truyen/gioi-khong-xong-thich-W9vVqFS4CBBWLCG1) Edit: Rùa (Thiên_Tỉ _2811) Thể loại: Nguyên sang, đô thị tình duyên, thanh xuân vườn trường, vận động viên quyền anh và nữ bác sĩ. Tình trạng sáng tác: Chưa hoàn Tình trạng edit: Đọc chương nào edit chương đấy. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì 1c/ngày (Nhưng đa phần editor rất lười nên cái gọi là có chuyện gì đó xảy ra sẽ rất hay xảy ra.)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: