[MạcThượng][HTTCCNVPD]Mua Xuân Cung Đồ Cũng Phải Chọn Đối Tượng

Giới thiệu truyện:

Mạc Bắc Quân x Thượng Thanh Hoa, Lạc Băng Hà (Băng mụi) x Thẩm Thanh Thu(Thẩm Viên ) [ Warned: là truyện nam nam điều quan trọng nói 3 lần, ai dị ứng click back giùm t nha, dấu x góc phải màn hình nha, lối thoát đó _(:3)∠)_ _(:3)∠)_] Nội dung: đọc để biết thêm chi tiết chứ ta viết theo tâm trạng, có thể HE , OE nhưng không SE nhé, hoàn hay không còn dựa vào độ chăm của chủ nhà nà (灬╹ω╹灬) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°)╮(╯▽╰)╭╮(╯▽╰) ( Lần đầu tiên viết truyện có gì thiếu sót thì giúp ta chỉnh sửa nha (* ̄▽ ̄*) (つ≧▽≦)つ~♡ (つ≧▽≦)つ~♡)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: