mang theo không gian mau xuyên mạt thế

Đăng bởi: saochoi19

Cập nhật: 02-10-2018

Tag:#gian#không#thế


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

带着空间快穿 作者:弯钩一月 nhớ năm đó, Thẩm lăng bị mau xuyên hệ thống tạp đến lúc đó, vì thăng cấp không gian, nàng ở cổ đại uy quá heo, ở 70 niên đại dưỡng quá oa, đương quá cá nữ bắt quá cá, còn oa ở trong nhà đấu quá tra. Nhiều ít năm về sau, nàng rốt cuộc tu thành chính quả, không gian cây ăn quả thành rừng, ruộng lúa thành phiến. Mặc dù bị hệ thống ném tới mạt thế, nàng cũng thực bình tĩnh, còn không phải là dã ngoại sinh tồn sao, dù sao nàng có rất nhiều lương thực. Đến nỗi nhiệm vụ, đó là cái quỷ gì, vất vả nhiều năm như vậy, nàng về sau chỉ cần sống được thoải mái là đủ rồi.

Danh sách chương: