[MarkHyuck][Edit] - Siêu đoản văn

Giới thiệu truyện:

Source: Twitter/Weibo + Weibo/ Vtrans: QuickTrans/ Edit: Thí

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: