Mắt Hoàng Kim

Đăng bởi: ZzNguyenTieuzZ

Cập nhật: 16-10-2011


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Giới thiệu: Điển Đương Hành công việc viên chức nhỏ Trang Duệ, ở một lần ngoài ý muốn trung ánh mắt phát sinh dị biến. Xa hoa gốm sứ, cổ sơ hào phóng đồng xanh khí, kinh tâm động phách đổ thạch, huệ chất lan tâm xinh đẹp hộ sĩ, lãnh nhược băng sương nhà giàu có thiên kim : ngàn vàng theo nhau mà đến, cuộc sống của hắn cũng tùy theo sinh ra long trời lỡ đất biến hóa. Chủ giác kiểm tra mấu chốt chữ —— Hoàng Kim Đồng

Danh sách chương: