mắt lam. | boylove.

Giới thiệu truyện:

hay chuyện một anh ảo-thuật-gia, một anh phi-công và một bản nhạc tình. spin-off les invicibles. boylove. written by fleurine. credit: book cover by -cattleya

Danh sách chương: