Mạt Thế Chi Phế Vật (Edit)

Đăng bởi: meoyeuwriter

Cập nhật: 13-12-2017

Tag:#edit#matthe#đammỹ


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Chỉ đăng với mục đích đọc offline Tác giả: Nhạn Quá Thanh Thiên Thể loại: Đam mỹ, tận thế, sinh vật biến dị, dị năng, sảng văn, 1×1, cường công cường thụ, niên hạ Nhân vật chính: Trương Dịch, Nam Thiệu, Trương Duệ Dương, Lý Mộ Nhiên, Tống Nghiễn, cục thịt Trần. Văn án: Tận thế bắt đầu, vài phế vật tụ lại cùng nhau... Hết thảy chỉ vì sinh tồn. Lời tác giả: Chỉ muốn viết một câu chuyện về tận thế, cho nên bối cảnh không có ý tưởng mới, gần như đều giống các vị tiền bối đã dùng qua.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: