mạt thế khó sống của một cái triệu hồi sư...

Giới thiệu truyện:

nữ chính nhà người ta xuyên qua luôn nhớ cốt truyện,sống sót quật cường,cố gắng không ngừng nghỉ,thu thập vật tư an nhàn hưởng thụ,lại có đùi lớn để ôm,oai phong một vùng nữ chính nhà ta, cũng xuyên đấy, khổ nỗi lời biếng sa đọa,lại là loài ăn tạp nên không nhớ nổi tóm tắt cốt truyện,nam nữ chủ cái tên lại càng không nhớ.Đến nhìn mặt đoán cũng không xong! Thu vật tư?Ha,nàng ăn chơi chưa đủ!Không rảnh làm mấy chuyện nọ,để mấy tên tinh linh linh tinh gì đó làm đi! Mấy tên tinh linh linh tinh"..." Nàng thông minh có thừa nhưng quá lười để động não hiểu chưa? Quần chúng nhân vật"..." Nam nữ chính ?Ha, nàng sợ sao?Vẫn là cứ mua bom của hệ thống đem chúng nam nữ chính giết trừ họa thì hơn!Mỗ nữ run cầm cập trên giường cuộn lại thầm nhủ. Hệ thống"..." -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- trích đoạn1: nữ chính đứng trên tường thành nhìn xuống một đám tang thi đang thối rữa nhao nhao lên đòi máu thịt, trong đám có một con đang nhai nhai gặm gặm một chiếc hộp trông như hộp mì tôm đang ăn dở."hừ hừ , kẻ nào cả gan đá mì của bà xuống,ra đây để bà đạp mày xuống!"nữ chính dáng người nhỏ nhắn gào thét. "..."lỡ chân một cái thủ phạm trích đoạn 2: "Ai nha, hệ thống ngươi có thể đổi giúp ta kẻ phế nhân này với một thùng mì không?"nữ chính lập tức hỏi hệ thống "..."-hệ thống" không có khả năng" "Ai da, vậy mười gói ? Ngươi có thế lấy cho ta mười gói có được không? Không phải là hắn vẫn không đủ giá trị đi?" "..."không đủ giá trị phế nhân "..."các tinh linh khác "... ký chủ,hắn là một cái cao cấp tinh linh!" "Nha vậy đem đổi hai thùng mì đ

Danh sách chương: