( Mạt thế - Nữ phụ ) Ta đây mà cũng xuyên sao !

Giới thiệu truyện:

Lần đầu viết truyện mạt thế nên chưa rành lắm đây là bộ truyện thứ hai của ta Tôi tên Lãnh Yêu Nghiệt năm nay 14 là một nữ sinh bình thường, học lực bình thường , gia đình bình thường cuộc sống bình thường,... Nói chung đều bình thường . Nhưng ! Cái quái gì thế này ? Cô xuyên sao lại có một chuyện phi lý như vậy cơ chứ.... Người ta xuyên thì trở thành công chúa , hoàng hậu,... Còn tôi ..... Cái đệt gì thế sao lại là nữ phụ chứ. Đã thế xuyên vào nữ phụ thì thôi đi đã vậy còn nữ phụ mạt thế nữa chứ. Có ai không cứu ta với , ta còn nhỏ và rất là ngây thơ trong sáng. -- Hết -- ...... 8/4/2018

Danh sách chương: