[Mạt Thế]Tang thi chi hoàng.

Đăng bởi: NamCungNghi

Cập nhật: 08-04-2018

Tag:#hethong#matthe


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Cô đời trước vì ngu ngốc tin tưởng đôi cẩu nam nữ đó mà phải táng thân nơi tang thi. Ngu ngốc tin họ vì lo cho mình bị kẻ xấu lợi dụng mà dấu đi tài năng hiểm thấy của mình. Còn bảo vệ họ khi tang thi tấn công,đổi lại họ nhẫn tâm đẩy cô vào tang thi,bị tang thi cấu xé để kéo dài thời gian cho họ chạy trốn. Cô mãi mãi không bao giờ quên được hình ảnh lúc đó.Lúc họ chạy trốn mà không màng lời cầu xin của cô. Sống lại kiếp này cô Hòa Tuệ Mẫn sẽ đòi lại cả lời lẫn lãi họ đã nợ cô.

Danh sách chương: