MAU XUYÊN CHI ĐEM PHÚC HẮC TIẾN HÀNH ĐẾN CÙNG

Đăng bởi: Anrea96

Cập nhật: 20-09-2015

Tag:#mauxuyên#ngontinh


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Văn án : Cố chấp đế, thiên tài đế, não rút đế, nhan khống đế, trung khuyển đế... Mặc kệ cái gì giống, bổn tọa kiên trì một cái phương châm một cái chính sách - - phúc hắc. Đem phúc hắc tiến hành đến cùng! Ta ngược! Ta ngược! Ta ngược ngược ngược! Nội dung nhãn: Xuyên nhanh cung đấu trùng sinh Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Hồng Giáng Hồng Nham ┃ phối hợp diễn: Trụ Khang ┃ khác: Xuyên nhanh

Danh sách chương: