Mau xuyên chi tra nữ công lược

Giới thiệu truyện:

Mau xuyên chi tra nữ công lược Tác giả: Ngữ Nhiên Á Link:https://book.qidian.com/info/1003748121 Văn án: Luôn có một ít tra thương tổn người khác lại vẫn như cũ yên tâm thoải mái tồn tại, đương linh hồn hiến tế gọi tới ác ma lên sân khấu! Như vậy thật là ngượng ngùng, ngươi tra, ta hoàn toàn có thể dùng so ngươi càng tra thủ đoạn nghiền áp ngươi! Ps: Bổn văn vô nam chủ, nữ chủ là ác ma, không mừng chớ nhập!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: