Trốn thoát số mệnh 100 loại phương pháp

Giới thiệu truyện:

Hàm Hy là một ưu tú xuyên việt giả, nhiệm vụ của hắn chỉ có một đó là thay đổi những thân thể đó bi đát không chịu nổi số phận pháo hôi.

Danh sách chương: