(Mau Xuyên) Nữ Phụ Vạn Năng : Boss Có Độc, Mau Né!

Giới thiệu truyện:

Một cô gái, cái gì cũng thích, có thể coi là người ôn hoà... [Ôn hoà cái đầu nhà mi, ký chủ nhà ta mà ôn hoà? Ta phi] -"Mi có vẻ bất mãn nhỉ, vương bát đản?" Tích Sơ cười cười, âm dương quái khí hỏi. [E hèm, ta xin đính chính, ký chủ là người dễ tính nhất trên đời!] Hệ thống quân tỏ vẻ ta không có bất mãn! Tác giả: Hắc Miu Lần đầu ta viết thể loại này, có sai sót mong mọi người thông cảm!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: