[Mau xuyên] Pháo hôi phản công! Nam, nữ chính, thỉnh xin lỗi~

Giới thiệu truyện:

Con người khi chết có rất nhiều thể loại, chết vì bệnh, chết vì tai nạn, chết khi tự tự,... nhưng Tô Nhã Nhã lại kết thúc cuộc đời vì ăn phải đồ quá mức hạn sử dụng. Tô Nhã Nhã: Cô cũng không ngờ a! Từ cái chết khiến người kinh ngạc, Tô Nhã Nhã liền bước trên con đường làm nhiệm vụ giả. Vì sao? Tô Nhã Nhã: Trước khi chết, liền bị ném vào không gian ảo, rồi bị bắt đi làm nhiệm vụ, thật khổ quá a! Hệ thống: ... Ký chủ tự nguyện mà.. Xuyên qua vô vàn thế giới, Tô Nhã Nhã gặp được rất nhiều thể loại nữ chính Bạch Liên Hoa, Ngụy Bạch Liên, tâm cơ nữ, lạnh lùng nữ,....khiến Tô Nhã Nhã phải giơ ngón trỏ, nữ chính thật cmn năm mươi sắc thái! Còn có, tại sao mỗi thế giới, Tô Nhã Nhã cô đều nhìn thấy được hắn?

Danh sách chương: