[ Mau xuyên ] Thần Thức Một Sợi full

Giới thiệu truyện:

[ Mau xuyên ] Thần thức một sợi Tác giả: Tiểu Hạng Tịch Liêu Converter: chitchit Link: http://wikidich.com/truyen/xuyen-nhanh-chi-than-thuc-mot-soi-WgcAe~8h7EP~hzdW Thể loại: Nguyên sang, Không CP, Cổ đại , Hiện đại , HE , SE , Tình cảm , Xuyên nhanh , Nữ phụ , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Pháo hôi , Nghịch tập Văn án: Gần chỉ là một sợi thần thức, lại cũng như cũ có thể nghịch thiên sửa mệnh, từng bước một vững vàng đi trước đến càng cao vị trí mặt trên đi! Bổn văn áp dụng mau xuyên tu luyện phương thức, lấy mau xuyên, đoạt lấy các thế giới vai chính bàn tay vàng, lấy trong đó năng lượng tới tu bổ tự thân hơn nữa bằng này đi ra một cái không giống nhau con đường.

Danh sách chương: