Mau Xuyên Thịt Văn Đại Tác Chiến

Giới thiệu truyện:

Nội dung tóm tắt Lời loan ý phụng là cái yêu diễm đồ đê tiện, mỗi ngày đều nghĩ ăn thịt. Có một ngày gặp cái hệ thống, vui sướng mở ra ăn thịt chi lữ! Cái thứ nhất thế giới: 《 ngược không ngược tra hảo rối rắm ( đã kết thúc )》: ( nổi danh đạo diễn vs tổng tài ca ca )vs ta tảo kết cục 0vs0( đến nỗi ngược không ngược, cái này xem cá nhân! ) Cái thứ hai thế giới: 《 xà tinh bệnh uống thuốc đi ( còn tiếp trung )》: Nhìn ra là ( loạn mã )vs ta tảo kết cục đãi định......

Danh sách chương: