Mày... có từng thích tao không?

Giới thiệu truyện:

Tôi và hắn học cùng trường, cùng lớp. Hắn ngồi sau tôi. Và không biết từ lúc nào và tại sao, hình như tôi thích hắn mất rồi...

Danh sách chương: