MEMORY TRACE [ QUOTES - MUSIC - POETRY - DESIGN ]

Giới thiệu truyện:

💦 Những dấu vết, những tàn dư còn sót lại trong não bộ 💦 🌹 Quotes, Music, Poetry sưu tầm 🌹 💜 Sẽ có chính tự tay tớ viết nữa 💜 ❤ Bìa tự design ❤ 🍒 Nhận đặt design bìa, ảnh 🍒 💋 #BumBleBee #SickBoy 🍀 Kí ức chẳng là gì nếu lòng người vội xóa, nhưng sẽ là mãi mãi nếu lòng người khắc ghi... 🍀

Danh sách chương: