midnight 'till dawn

Đăng bởi: pastelmunie

Cập nhật: 10-11-2018

Tag:#hacks


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

hãy nhìn bằng một con mắt khác để câu chuyện thực sự được hé lộ. mỗi câu chuyện là một câu đố, và nếu muốn hiểu, các cậu phải tự giải thôi. nguồn: lấy từ những câu chuyện trên mạng.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: